fbpx

Uslovi prodaje

Opšti uslovi Preduzeća AVene d.o.o. sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksima poslovanja.

Kupac potvrđuje da je u potpunosti upoznat i da je saglasan sa tekstom opštih uslova poslovanja koji su objavljeni na internet stranicama preduzeća Avene d.o.o.

1. PODACI O PONUĐAČU

Prodaju putem interneta vrši društvo AVene d.o.o, Maksima Gorkog 64, 11118 Beograd, Voždovac

Društvo je poreski obveznik za PDV. PIB: 107654390.

2. DOSTUPNOST INFORMACIJA

Ponuđač se obavezuje da će kupcu u svakom trenutku dostaviti sledeće informacije:

identitet preduzeća (naziv i sedište preduzeća, broj registra),
podatke za kontakt koji korisniku omogućuju brzu i efikasnu komunikaciju (e-pošta, telefon),
suštinske karakteristike robe,
dostupnost artikala (svaki artikal koji se nudi putem interneta treba da bude dostupan u razumnom roku),
uslove dostave artikala (način, mesto i rok dostave),
sve cene treba da budu jasno i nedvosmisleno određene, pri čemu treba da bude pregledno prikazano da li već sadrže poreze i troškove prevoza,
način plaćanja i trošak dostave,
rok u kome je još uvek moguće odustati od ugovora, uslove odustajanja, kao i informacije o tome da li i u kom iznosu kupac pokriva bilo kakve troškove u vezi sa povraćajem artikla.

3. PORUDŽBINE

Kupac je odgovoran za tačnost podataka koje ostavlja prilikom izvođenja porudžbine. Ponuđač nije odgovoran za eventualne greške u dostavi zbog pogrešno navedene adrese.

Kada pošalje porudžbinu, kupac će putem elektronske pošte dobiti ugovor (račun). Ugovor (račun) se u elektronskom obliku čuva na serveru i kupcu je u svakom trenutku dostupan na njegovom korisničkom profilu.

4. OTPREMA ROB

Kao što je navedeno u odredbama o DOSTAVI

5. PRAVO NA ODUSTAJANJE OD KUPOVINE, POVRAĆAJ ROBE

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od preuzimanja robe ponuđača obavesti (putem e-pošte na prodaja@avene.rs) da odustaje od ugovora, pri čemu nije u obavezi da navede razlog za takvu odluku. Trošak koji kupac pokriva prilikom odustajanja od ugovora jeste trošak transporta, ako je roba neoštećena i zapakovana u originalnoj ambalaži. Robu treba vratiti ponuđaču najkasnije u roku od 30 dana od slanja obaveštenja o odustajanju od ugovora (kupovine). Ako roba nije zapakovana u originalnu ambalažu, vraćeni iznos se umanjuje za 10%, a ako je roba oštećena, iznos se umanjuje za najmanje >20%.

Primljena roba mora da bude vraćena u neoštećenom stanju i u neizmenjenoj količini, osim ako je uništena ili izgubljena, a da potrošač za to nije odgovoran.

Povraćaj uplaćenog iznosa biće izvršen u roku od deset (10) dana od prijema aparata. Povraćaj kupoprodajnog iznosa vrši se na tekući (lični) račun kupca koji je naveden u obaveštenju o povraćaju robe.

Robu treba vratiti ponuđaču na adresu AVENE d.o.o, Maksima Gorkog 64, 11118 Beograd, Voždovac

6. CENE

Cene su u dinarima i sadrže PDV. Cena koja je navedena uz pojedinačne artikle ne sadrži troškove slanja.

Cena koja se ispisuje na kraju porudžbine je konačna cena koja sadrži i troškove slanja.

Ponuđač zadržava pravo na izmenu cena. Važeća je ona cena koja je objavljena na dan porudžbine, tj. na dan završetka realizacije porudžbine i slanja poručene robe.

7. USLOVI PLAĆANJA

Kao što je navedeno u odredbama o USLOVIMA PLAĆANJA

8. GARANCIJA

Garantni rok je 1 godina ili 2 godine od datuma kupovine aparata. Kupac treba da popuni reklamacioni zapisnik na web sajtu “https://dunavox.com/rs/service” sa svim podacima. Potrebnu dokumentaciju koju kupac dostavlja prilikom reklamacije uz uređaj čine: garancijaki list (u kome je naveden garantni rok) i račun (u kome se vide datum kupovine i naziv uređaja na koji kupac ima reklamaciju).
Prodavac će uređaj popraviti u nakraćem mogućem roku.
Ako kupac šalje robu na reklamaciju o trošku prodavca, obavezuje se da će to učiniti preko kuriske službe Royal Express. Pošiljka neće biti osigurana od oštećenja prilikom transporta ukoliko se ne nalazi u originalnoj ambalaži.
Prodavac ne preuzima troškove isporuke pošiljke poslate preko drugih kuriskih službi.

9. REKLAMACIJE I SPOROVI

Ponuđač je dužan da uspostavi efikasan sistem obrade reklamacija. Ponuđač će nastojati da u najkraćem mogućem roku obradi reklamaciju i da o tome obavesti kupca.

Dostavljena roba ostaje naše vlasništvo do potpunog izmirenja svih potraživanja iz poslovnog odnosa. U poslovanju putem tekućeg računa zadržano vlasničko pravo predstavlja način osiguranja salda naših potraživanja. Ako je plaćanje izvršeno preko uplatnog mesta koje je dužno da nam uplatu prosledi, i dalje smo vlasnici robe u njenom prvobitnom i obrađenom obliku sve dok priliv kupoprodajnog iznosa ne bude evidentiran na našem računu. Obaveza plaćanja se kupcu povlači nakon što je priliv celokupnog iznosa evidentiran na našem računu.
U slučaju povrata preuzete robe sa strane kupca, se kupac obavezuje da će dostavljenu robu vratiti najkasnije u roku od deset (10) dana nakon preuzimanja potvrde o potvrdi reklamacije sa naše strane. Prodavac zadržava 20% kupoprodajnog iznosa za umanjenje vrednosti robe. Ako kupac ne vrati robu u predviđenom roku, prodavac će naplatiti 50% vrednosti robe za nanošenje poslovne štete.

Takođe ćemo nastojati da se eventualni sporovi rešavaju sporazumno.

10. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Ponuđač se obavezuje na trajnu zaštitu svih ličnih podataka koji će biti korišćeni isključivo za vođenje računa, ponuda i za ostalu neophodnu dokumentaciju. Više o zaštiti podataka ličnosti možete pročitati u našj Politici privatnosti.

AVene tim

Naša ponuda

Auto Moto

Industrijsko čišćenje

Medicina tattoo

Čišćenje stomatoloških instrumenata

Čišćenje voća
i povrća

kozmetički salon

Kako očistiti dečije igračke

Čistimo i Renoviramo

Čišćenje

Mnoge stvari treba sačuvati i očistiti umesto da budu zamenje sa novim. Naša ideja je da Vam pružimo najbolju opciju kako za kućnu tako i radnu upotrebu.

Briga o potrošačima

Nudimo Vam potpunu podršku, naše znanje i iskustvo u vezi sa ultrazvučnim čišćenjem. Naš tim je spreman da Vam pomogne da unapredite Vaš posao i pomogne Vam da posao radite na efikasniji način.

Razvoj

Naša pažnja je na našim klijentima sa ciljem da razumemo njihove potrebe i da pružimo visok nivo ultrazvučnog čišćenja